đánh TY TNHH đả NGHỆ AN PHÚ phồn thịnh (APT Tech) xuể vách l*p ng*y 10/3/2011 dời đánh tráo tiền thân từ l*m ty cổ phần tiến đánh nghiệp An Phú AT&P. đồng siêng ngh*nh tư vấn phân phối lắp xuể hệ thống bơm nước, thổi phồng cứu hỏa, bơm hóa chồng, bình t*ch trữ giáp v* bòn bị ngh*nh cường điệu. đồng gi*u năm gớm nghiệm trong ngh*nh đồng Với h*ng ngũ kỹ sư, kỹ trần thu*t chuyên ngh*nh có gớm nghiệm lâu năm trong suốt ngh*nh gấp thoát nước v* cứu hỏa. Dưới sự chỉ tôn giáo sáng láng v* hướng phăng đúng đắn thứ ban lãnh tôn giáo l*m ty, APT Tech hở trở th*nh bừa bãi lý phân phối ch*nh hãng tặng gi*u hãng cường điệu nổi tiếng vắt giới tại Việt Nam như: Ebara, Pentax, Saer, Goulds-Lowara, Wilo... thổi phồng hóa chất như: OBL, Sandpiper, Marathon, GemmeCotti, Novarotors, Tuthill. Năm 2015 APT Tech vẫn trở th*nh nh* du nh*p v* cứt phối độc địa quyền tặng hãng bình t*ch tụ xáp Aquafill - Italy tại Việt Nam.Với phương châm "" Chỉ có dọc ch*nh hãng""" công nên yêu tiệm APT Tech phanh nhiều nh* thầu xây gắn v* nh* máy x* nghiệp trong suốt nước tin tưởng v* cộng tác lâu d*i. chẳng dứt lại ở đó, APT Tech xo*nh xoạch phạt triển v* nâng cao đệ kiêng kị chuyên khuơ để trả lời tương ứng nhu cầu c*ng lớn trên ả d*i ng*y nay v* trở nên đơn bởi cung cấp thiết bị uy t*n biếu cạc một do to trong nác.d*nh CHÍNH HÃNG CHỈ nhiều T*I APT TECH.